Výpočet čistej mzdy


Rok: 2017


Platenie daní a odvodov je na Slovensku samozrejmosťou. Pokiaľ pracujete, musíte určitú časť odviesť štátu formou dane. Vypočítať čistú mzdu nie je zložité. Slovenská republika má relatívne jednoduchý daňový systém. Keď uzatvárate so zamestnávateľom pracovnú zmluvu, vaša výška platu je uvádzaná v hrubom. Kalkulačka čistej mzdy prezradí výšku daní a odvodov. Na Slovensku sa platia odvody do sociálnej poisťovne, odvody do zdravotnej poisťovne a daň z príjmu fyzických osôb. Výpočet čistej mzdy 2017 je nasledovný:


1. Sociálne a zdravotné odvody (spolu 9,4% - 13,4%):

Nemocenské poistenie (1,4%) - pre prípad, že budete práce neschopný, dostanete z tohto poistenia PN-ku.
Starobné poistenie (4%) - šetríte si na dôchodok.
Invalidné poistenie (3%) - v prípade, že by sa stalo, že vaša pracovná schopnosť bude znížená ešte pred dosiahnutím dôchodkového veku, dostanete tzv. invalidné dávky.
Poistenie v nezamestnanosti (1%) - ak stratíte prácu, máte nárok na podporu v nezamestnanosti, pokiaľ ste v posledných 3 rokoch odpracovali minimálne 2.
Zdravotné odvody (1,1 - 4%) - pokiaľ zarábate minimálnu mzdu, ktorá predstavuje 435 euro, platíte nízke zdravotné odvody. S rastúcim príjmom sa výška zdravotných odvodov zvyšuje. Ak zarábate viac ako 570 euro, platíte zdravotné odvody vo výške 4%.


1. Daň z príjmu (spolu 19%):

Po odpočítaní sociálnych a zdravotných odvodov sa platí ešte daň z príjmu. Z očistenej mzdy sa odpočíta nezdaniteľná položka, ktorá je pre rok 2017 vo výške 316,94€ a výslednú sumu zdaníte 19%. Ak by výsledná očistená suma bola viac ako 1 651€, platíte tzv. milionársku daň 25%.


Kalkulačka čistej mzdy   Výpočet čistej mzdy
Stručná tabuľka miezd. Pokiaľ chcete výpočet čistej mzdy presne na každé jedno euro, kliknite na ľavú stranu webovej stránky. Tabuľka - prvý stĺpec predstavuje hrubú mzdu, druhý až štvrtý čistú mzdu podľa toho, koľko máte nezaopatrených detí:


 Hrubá mzda   Čistá mzda
bez detí 
 Čistá mzda
1 dieťa 
 Čistá mzda
2 deti
 435 €    374 €    396 €    417 €  
 440 €    377 €    399 €    420 €  
 470 €    396 €    418 €    439 €  
 500 €    415 €    437 €    458 €  
 530 €    435 €    457 €    778 €  
 560 €    454 €    476 €    497 €  
 590 €    474 €    496 €    517 €  
 620 €    495 €    517 €    538 €  
 650 €    516 €    538 €    559 €  
 680 €    537 €    559 €    580 €  
 710 €    558 €    580 €    601 €  
 740 €    579 €    601 €    622 €  
 770 €    600 €    622 €    643 €  
 800 €    621 €    643 €    664 €  
 830 €    643 €    665 €    686 €  
 860 €    663 €    685 €    706 €  
 890 €    685 €    707 €    728 €  
 920 €    706 €    728 €    749 €  
 950 €    727 €    749 €    770 €  
 980 €    748 €    770 €    791 €  
 1010 €    769 €    791 €    812 €  
 1040 €    790 €    812 €    833 €  
 1070 €    811 €    833 €    854 €  
 1100 €    832 €    854 €    875 €