Výpočet čistej mzdy 1100€ +


Rok: 2023Prepočet čistej mzdy z hrubej mzdy v roku 2023. V prvom stĺpci je výška hrubej mzdy, v druhom je čistá mzda bez detí, v treťom je čistá mzda s jedným dieťaťom a vo štvrtom s dvoma deťmi.

 Hrubá mzda   Čistá mzda
bez detí 
 Čistá mzda
1 dieťa 
 Čistá mzda
2 deti
 1100 €    834 €    856 €    878 €  
 1101 €    835 €    857 €    879 €  
 1102 €    836 €    858 €    880 €  
 1103 €    836 €    858 €    880 €  
 1104 €    837 €    859 €    881 €  
 1105 €    838 €    860 €    882 €  
 1106 €    838 €    860 €    882 €  
 1107 €    839 €    861 €    883 €  
 1108 €    840 €    862 €    884 €  
 1109 €    841 €    863 €    885 €  
 1110 €    841 €    863 €    885 €  
 1111 €    842 €    864 €    886 €  
 1112 €    843 €    865 €    887 €  
 1113 €    843 €    865 €    887 €  
 1114 €    844 €    866 €    888 €  
 1115 €    845 €    867 €    889 €  
 1116 €    845 €    867 €    889 €  
 1117 €    846 €    868 €    890 €  
 1118 €    847 €    869 €    891 €  
 1119 €    848 €    870 €    892 €  
 1120 €    848 €    870 €    892 €  
 1121 €    849 €    871 €    893 €  
 1122 €    850 €    872 €    894 €  
 1123 €    850 €    872 €    894 €  
 1124 €    851 €    873 €    895 €  
 1125 €    852 €    874 €    896 €  
 1126 €    852 €    874 €    896 €  
 1127 €    853 €    875 €    897 €  
 1128 €    854 €    876 €    898 €  
 1129 €    855 €    877 €    899 €  
 1130 €    855 €    877 €    899 €  
 1131 €    856 €    878 €    900 €  
 1132 €    857 €    879 €    901 €  
 1133 €    857 €    879 €    901 €  
 1134 €    858 €    880 €    902 €  
 1135 €    859 €    881 €    903 €  
 1136 €    860 €    882 €    902 €  
 1137 €    860 €    882 €    904 €  
 1138 €    861 €    883 €    905 €  
 1139 €    862 €    884 €    906 €  
 1140 €    862 €    884 €    906 €  
 1141 €    863 €    885 €    907 €  
 1142 €    864 €    886 €    908 €  
 1143 €    864 €    886 €    908 €  
 1144 €    865 €    887 €    909 €  
 1145 €    866 €    888 €    910 €  
 1146 €    867 €    889 €    911 €  
 1147 €    867 €    889 €    911 €  
 1148 €    868 €    890 €    912 €  
 1149 €    869 €    891 €    913 €  
 1150 €    869 €    891 €    913 €