Výpočet čistej mzdy 3000€ +


Rok: 2018


Výpočet z hrubej mzdy na čistú mzdu. Prvý stĺpec je hrubá mzda. Zvyšné tri stĺpce sú čistá mzda podľa počtu nezaopatrených detí.

 Hrubá mzda   Čistá mzda
bez detí 
 Čistá mzda
1 dieťa 
 Čistá mzda
2 deti
 3000 €    2120 €    2142 €    2163 €  
 3010 €    2126 €    2148 €    2169 €  
 3020 €    2133 €    2155 €    2176 €  
 3030 €    2139 €    2161 €    2182 €  
 3040 €    2146 €    2168 €    2189 €  
 3050 €    2153 €    2175 €    2196 €  
 3060 €    2159 €    2181 €    2202 €  
 3070 €    2166 €    2188 €    2209 €  
 3080 €    2172 €    2194 €    2215 €  
 3090 €    2179 €    2201 €    2222 €  
 3100 €    2186 €    2208 €    2229 €  
 3110 €    2192 €    2214 €    2235 €  
 3120 €    2199 €    2221 €    2242 €  
 3130 €    2205 €    2227 €    2248 €  
 3140 €    2212 €    2234 €    2255 €  
 3150 €    2219 €    2241 €    2262 €  
 3160 €    2225 €    2247 €    2268 €  
 3170 €    2232 €    2254 €    2275 €  
 3180 €    2238 €    2260 €    2281 €  
 3190 €    2245 €    2267 €    2288 €  
 3200 €    2252 €    2274 €    2295 €  
 3210 €    2258 €    2280 €    2301 €  
 3220 €    2265 €    2287 €    2308 €  
 3230 €    2271 €    2293 €    2314 €  
 3240 €    2278 €    2300 €    2321 €  
 3250 €    2285 €    2307 €    2328 €  
 3260 €    2291 €    2313 €    2334 €  
 3270 €    2298 €    2320 €    2341 €  
 3280 €    2305 €    2327 €    2348 €  
 3290 €    2311 €    2333 €    2354 €  
 3300 €    2318 €    2340 €    2361 €  
 3310 €    2324 €    2346 €    2367 €  
 3320 €    2331 €    2353 €    2374 €  
 3330 €    2338 €    2360 €    2381 €  
 3340 €    2344 €    2366 €    2387 €  
 3350 €    2351 €    2373 €    2394 €  
 3360 €    2357 €    2379 €    2400 €  
 3370 €    2364 €    2386 €    2407 €  
 3380 €    2370 €    2392 €    2413 €  
 3390 €    2377 €    2399 €    2420 €  
 3400 €    2383 €    2405 €    2426 €  
 3410 €    2390 €    2412 €    2433 €  
 3420 €    2396 €    2418 €    2439 €  
 3430 €    2403 €    2425 €    2446 €  
 3440 €    2409 €    2431 €    2452 €  
 3450 €    2416 €    2438 €    2459 €  
 3460 €    2422 €    2444 €    2465 €  
 3470 €    2429 €    2451 €    2472 €  
 3480 €    2435 €    2457 €    2478 €  
 3490 €    2442 €    2464 €    2485 €  
 3500 €    2448 €    2470 €    2491 €