Výpočet čistej mzdy 1000€ +


Rok: 2017


Vypočítajte si čistú mzdu z vášho platu. Hrubá mzda je v ľavom stĺpci. Čistá mzda podľa počtu detí je v druhom, treťom a štvrtom stĺpci

 Hrubá mzda   Čistá mzda
bez detí 
 Čistá mzda
1 dieťa 
 Čistá mzda
2 deti
 1000 €    762 €    783 €    804 €  
 1010 €    769 €    791 €    812 €  
 1020 €    776 €    798 €    819 €  
 1030 €    783 €    805 €    826 €  
 1040 €    790 €    812 €    833 €  
 1050 €    797 €    819 €    840 €  
 1060 €    804 €    826 €    847 €  
 1070 €    811 €    833 €    854 €  
 1080 €    818 €    840 €    861 €  
 1090 €    825 €    847 €    868 €  
 1100 €    832 €    854 €    875 €  
 1110 €    839 €    861 €    882 €  
 1120 €    846 €    868 €    889 €  
 1130 €    853 €    875 €    896 €  
 1140 €    860 €    882 €    903 €  
 1150 €    867 €    898 €    919 €  
 1160 €    874 €    896 €    917 €  
 1170 €    881 €    903 €    924 €  
 1180 €    890 €    912 €    933 €  
 1190 €    899 €    921 €    942 €  
 1200 €    906 €    928 €    949 €  
 1210 €    913 €    935 €    956 €  
 1220 €    920 €    942 €    963 €  
 1230 €    927 €    949 €    970 €  
 1240 €    934 €    956 €    977 €  
 1250 €    941 €    963 €    984 €  
 1260 €    948 €    970 €    991 €  
 1270 €    955 €    977 €    998 €  
 1280 €    960 €    982 €    1003 €  
 1290 €    965 €    987 €    1008 €  
 1300 €    972 €    994 €    1015 €  
 1310 €    979 €    1001 €    1022 €  
 1320 €    986 €    1008 €    1029 €  
 1330 €    993 €    1015 €    1036 €  
 1340 €    1000 €    1022 €    1043 €  
 1350 €    1007 €    1029 €    1050 €  
 1360 €    1014 €    1036 €    1057 €  
 1370 €    1021 €    1043 €    1064 €  
 1380 €    1028 €    1050 €    1071 €  
 1390 €    1035 €    1057 €    1078 €  
 1400 €    1042 €    1064 €    1085 €  
 1410 €    1049 €    1071 €    1092 €  
 1420 €    1056 €    1078 €    1099 €  
 1430 €    1063 €    1085 €    1106 €  
 1440 €    1070 €    1092 €    1113 €  
 1450 €    1077 €    1099 €    1120 €  
 1460 €    1084 €    1106 €    1127 €  
 1470 €    1092 €    1114 €    1135 €  
 1480 €    1099 €    1121 €    1142 €  
 1490 €    1106 €    1128 €    1149 €  
 1500 €    1112 €    1134 €    1155 €