Výpočet čistej mzdy


Rok: 2018


Vypočítajte si Vašu čistú mzdu z hrubej mzdy pomocou kalkulačky pre výpočet čistej mzdy pre rok 2018. Zadajte výšku hrubej mzdy, počet detí a kliknite na tlačítko - Vypočítaj čistú mesačnú mzdu:

Platenie daní a odvodov je na Slovensku samozrejmosťou. Pokiaľ pracujete, musíte určitú časť odviesť štátu formou dane. Vypočítať čistú mzdu nie je zložité. Slovenská republika má relatívne jednoduchý daňový systém. Podobné zdanenie bolo aj v roku 2017. Keď uzatvárate so zamestnávateľom pracovnú zmluvu, vaša výška platu je uvádzaná v hrubom. Kalkulačka čistej mzdy prezradí výšku daní a odvodov. Na Slovensku sa platia odvody do sociálnej poisťovne, odvody do zdravotnej poisťovne a daň z príjmu fyzických osôb. Výpočet čistej mzdy 2018 je nasledovný:


1. Sociálne a zdravotné odvody (spolu 9,4% - 13,4%):

Nemocenské poistenie (1,4%) - pre prípad, že budete práce neschopný, dostanete z tohto poistenia PN-ku.
Starobné poistenie (4%) - šetríte si na dôchodok.
Invalidné poistenie (3%) - v prípade, že by sa stalo, že vaša pracovná schopnosť bude znížená ešte pred dosiahnutím dôchodkového veku, dostanete tzv. invalidné dávky.
Poistenie v nezamestnanosti (1%) - ak stratíte prácu, máte nárok na podporu v nezamestnanosti, pokiaľ ste v posledných 3 rokoch odpracovali minimálne 2.
Zdravotné odvody (1,1 - 4%) - pokiaľ zarábate minimálnu mzdu, ktorá predstavuje 435 euro, platíte nízke zdravotné odvody. S rastúcim príjmom sa výška zdravotných odvodov zvyšuje. Ak zarábate viac ako 570 euro, platíte zdravotné odvody vo výške 4%.


1. Daň z príjmu (spolu 19%):

Po odpočítaní sociálnych a zdravotných odvodov sa platí ešte daň z príjmu. Z očistenej mzdy sa odpočíta nezdaniteľná položka, ktorá je pre rok 2018 vo výške 319,17€ (v roku 2017 bola 316,94€) a výslednú sumu zdaníte 19%. Ak by výsledná očistená suma bola viac ako 2 939€, platíte tzv. milionársku daň 25%.


Kalkulačka čistej mzdy   Výpočet čistej mzdy

V prehľadnej tabuľke si môžete pozrieť výpočet čistej mzdy z hrubej mzdy pre rok 2018:

 Hrubá mzda   Čistá mzda
bez detí 
 Čistá mzda
1 dieťa 
 Čistá mzda
2 deti
 435 €    374 €    396 €    417 €  
 500 €    415 €    437 €    458 €  
 600 €    481 €    503 €    524 €  
 700 €    551 €    573 €    594 €  
 800 €    621 €    643 €    664 €  
 900 €    692 €    714 €    735 €  
 1000 €    762 €    783 €    804 €  
 1100 €    832 €    854 €    875 €  
 1200 €    906 €    928 €    949 €