Výpočet čistej mzdy


Rok: 2024


Platenie daní a odvodov je na Slovensku samozrejmosťou. Pokiaľ pracujete, musíte určitú časť odviesť štátu formou daní a odvodov. Podobné zdanenie pre bezdetných bolo aj v roku 2023 a pravdepodobne bude aj v roku 2025. Keď uzatvárate so zamestnávateľom pracovnú zmluvu, vaša výška platu je uvádzaná v hrubom. Kalkulačka čistej mzdy prezradí výšku daní a odvodov. Na Slovensku sa platia odvody do sociálnej poisťovne, odvody do zdravotnej poisťovne a daň z príjmu fyzických osôb. Výpočet čistej mzdy 2024 je nasledovný:


1. Sociálne a zdravotné odvody (spolu 9,4% - 13,4%):

Nemocenské poistenie (1,4%) - pre prípad, že budete práceneschopný, dostanete z tohto poistenia PN-ku.
Starobné poistenie (4%) - šetríte si na dôchodok.
Invalidné poistenie (3%) - v prípade, že by sa stalo, že vaša pracovná schopnosť bude znížená ešte pred dosiahnutím dôchodkového veku, dostanete tzv. invalidné dávky.
Poistenie v nezamestnanosti (1%) - ak stratíte prácu, máte nárok na podporu v nezamestnanosti, pokiaľ ste v posledných 4 rokoch odpracovali minimálne 2.
Zdravotné odvody (4%) - pokiaľ zarábate minimálnu mzdu, ktorá predstavuje 750 €, platíte nízke zdravotné odvody. S rastúcim príjmom sa výška zdravotných odvodov zvyšuje nominálne ale percentuálne sú to stále 4%.


1. Daň z príjmu (spolu 19%):

Po odpočítaní sociálnych a zdravotných odvodov sa platí ešte daň z príjmu. Z očistenej mzdy sa odpočíta nezdaniteľná položka, ktorá je pre rok 2024 vo výške 470,54 € (v roku 2023 bola 410,24 €) a výslednú sumu zdaníte 19%. Ak by výsledná očistená suma bola viac ako cca. 3 000€, platíte tzv. milionársku daň 25%.


Kalkulačka čistej mzdy   Výpočet čistej mzdy

V prehľadnej tabuľke si môžete pozrieť výpočet čistej mzdy z hrubej mzdy pre rok 2024:

 Hrubá mzda   Čistá mzda
bez detí 
 Čistá mzda
1 dieťa do 18r 
 Čistá mzda
2 deti do 18r
 600 €    499 €    603 €    639 €  
 700 €    569 €    690 €    733 €  
 800 €    639 €    778 €    826 €  
 900 €    709 €    849 €    920 €  
 1000 €    779 €    919 €    1013 €  
 1100 €    850 €    990 €    1107 €  
 1200 €    920 €    1060 €    1200 €  
 1300 €    990 €    1130 €    1270 €  
 1400 €    1060 €    1200 €    1340 €  
 1500 €    1130 €    1270 €    1410 €  
 1600 €    1200 €    1340 €    1480 €