Výpočet čistej mzdy


Rok: 2021


Platenie daní a odvodov je na Slovensku samozrejmosťou. Pokiaľ pracujete, musíte určitú časť odviesť štátu formou daní a odvodov. Podobné zdanenie bolo aj v roku 2020 a pravdepodobne bude aj v roku 2022. Keď uzatvárate so zamestnávateľom pracovnú zmluvu, vaša výška platu je uvádzaná v hrubom. Kalkulačka čistej mzdy prezradí výšku daní a odvodov. Na Slovensku sa platia odvody do sociálnej poisťovne, odvody do zdravotnej poisťovne a daň z príjmu fyzických osôb. Výpočet čistej mzdy 2021 je nasledovný:


1. Sociálne a zdravotné odvody (spolu 9,4% - 13,4%):

Nemocenské poistenie (1,4%) - pre prípad, že budete práceneschopný, dostanete z tohto poistenia PN-ku.
Starobné poistenie (4%) - šetríte si na dôchodok.
Invalidné poistenie (3%) - v prípade, že by sa stalo, že vaša pracovná schopnosť bude znížená ešte pred dosiahnutím dôchodkového veku, dostanete tzv. invalidné dávky.
Poistenie v nezamestnanosti (1%) - ak stratíte prácu, máte nárok na podporu v nezamestnanosti, pokiaľ ste v posledných 4 rokoch odpracovali minimálne 2.
Zdravotné odvody (4%) - pokiaľ zarábate minimálnu mzdu, ktorá predstavuje 623 €, platíte nízke zdravotné odvody. S rastúcim príjmom sa výška zdravotných odvodov zvyšuje nominálne ale percentuálne sú to stále 4%.


1. Daň z príjmu (spolu 19%):

Po odpočítaní sociálnych a zdravotných odvodov sa platí ešte daň z príjmu. Z očistenej mzdy sa odpočíta nezdaniteľná položka, ktorá je pre rok 2021 vo výške 375,95 € (v roku 2020 bola 367,85 €) a výslednú sumu zdaníte 19%. Ak by výsledná očistená suma bola viac ako cca. 2 000€, platíte tzv. milionársku daň 25%.


Kalkulačka čistej mzdy   Výpočet čistej mzdy

V prehľadnej tabuľke si môžete pozrieť výpočet čistej mzdy z hrubej mzdy pre rok 2020:

 Hrubá mzda   Čistá mzda
bez detí 
 Čistá mzda
1 dieťa 
 Čistá mzda
2 deti
 520 €    427 €    449 €    471 €  
 600 €    483 €    505 €    527 €  
 700 €    553 €    575 €    597 €  
 800 €    623 €    645 €    667 €  
 900 €    694 €    716 €    738 €  
 1000 €    764 €    786 €    808 €  
 1100 €    834 €    856 €    878 €  
 1200 €    904 €    926 €    952 €  
 1300 €    974 €    996 €    1018 €