Výpočet čistej mzdy 1500€ +


Rok: 2024


Ako si môžete vypočítať čistú mzdu z hrubej mzdy. V prvom stĺpci je hrubá mzda. V druhom je čistá mzda, pokiaľ nemáte deti. Tretí a štvrtý stĺpec predstavuje čistú mzdu podľa počtu detí.

 Hrubá mzda   Čistá mzda
bez detí 
 Čistá mzda
1 dieťa 
 Čistá mzda
2 deti
 1500 €    1114 €    1136 €    1158 €  
 1510 €    1121 €    1143 €    1165 €  
 1520 €    1128 €    1150 €    1172 €  
 1530 €    1136 €    1158 €    1180 €  
 1540 €    1143 €    1165 €    1187 €  
 1550 €    1150 €    1172 €    1194 €  
 1560 €    1157 €    1179 €    1201 €  
 1570 €    1164 €    1186 €    1208 €  
 1580 €    1171 €    1193 €    1215 €  
 1590 €    1178 €    1200 €    1222 €  
 1600 €    1186 €    1208 €    1230 €  
 1610 €    1195 €    1217 €    1239 €  
 1620 €    1202 €    1224 €    1246 €  
 1630 €    1209 €    1231 €    1253 €  
 1640 €    1216 €    1238 €    1260 €  
 1650 €    1223 €    1245 €    1267 €  
 1660 €    1230 €    1252 €    1274 €  
 1670 €    1236 €    1258 €    1280 €  
 1680 €    1242 €    1264 €    1286 €  
 1690 €    1249 €    1271 €    1293 €  
 1700 €    1255 €    1277 €    1299 €  
 1710 €    1262 €    1284 €    1306 €  
 1720 €    1269 €    1291 €    1313 €  
 1730 €    1276 €    1298 €    1320 €  
 1740 €    1283 €    1305 €    1327 €  
 1750 €    1290 €    1312 €    1334 €  
 1760 €    1297 €    1319 €    1341 €  
 1770 €    1304 €    1326 €    1348 €  
 1780 €    1311 €    1333 €    1355 €  
 1790 €    1318 €    1340 €    1362 €  
 1800 €    1326 €    1348 €    1370 €  
 1810 €    1333 €    1355 €    1377 €  
 1820 €    1340 €    1362 €    1384 €  
 1830 €    1347 €    1369 €    1391 €  
 1840 €    1354 €    1376 €    1398 €  
 1850 €    1361 €    1383 €    1405 €  
 1860 €    1367 €    1389 €    1411 €  
 1870 €    1374 €    1396 €    1418 €  
 1880 €    1381 €    1403 €    1425 €  
 1890 €    1388 €    1410 €    1432 €  
 1900 €    1396 €    1418 €    1440 €  
 1910 €    1402 €    1424 €    1446 €  
 1920 €    1409 €    1431 €    1453 €  
 1930 €    1416 €    1438 €    1460 €  
 1940 €    1423 €    1445 €    1467 €  
 1950 €    1430 €    1452 €    1474 €  
 1960 €    1437 €    1459 €    1481 €  
 1970 €    1444 €    1466 €    1488 €  
 1980 €    1451 €    1473 €    1495 €  
 1990 €    1458 €    1480 €    1502 €  
 2000 €    1464 €    1486 €    1508 €