Výpočet čistej mzdy 1500€ +


Rok: 2018


Ako si môžete vypočítať čistú mzdu z hrubej mzdy. V prvom stĺpci je hrubá mzda. V druhom je čistá mzda, pokiaľ nemáte deti. Tretí a štvrtý stĺpec predstavuje čistú mzdu podľa počtu detí.

 Hrubá mzda   Čistá mzda
bez detí 
 Čistá mzda
1 dieťa 
 Čistá mzda
2 deti
 1500 €    1112 €    1134 €    1155 €  
 1510 €    1119 €    1141 €    1162 €  
 1520 €    1126 €    1148 €    1169 €  
 1530 €    1134 €    1156 €    1177 €  
 1540 €    1141 €    1163 €    1184 €  
 1550 €    1148 €    1170 €    1191 €  
 1560 €    1155 €    1177 €    1198 €  
 1570 €    1162 €    1184 €    1205 €  
 1580 €    1169 €    1191 €    1212 €  
 1590 €    1176 €    1198 €    1219 €  
 1600 €    1184 €    1206 €    1227 €  
 1610 €    1193 €    1215 €    1236 €  
 1620 €    1200 €    1222 €    1243 €  
 1630 €    1207 €    1229 €    1250 €  
 1640 €    1214 €    1236 €    1257 €  
 1650 €    1221 €    1243 €    1264 €  
 1660 €    1228 €    1250 €    1271 €  
 1670 €    1234 €    1256 €    1277 €  
 1680 €    1240 €    1262 €    1283 €  
 1690 €    1247 €    1269 €    1290 €  
 1700 €    1253 €    1275 €    1296 €  
 1710 €    1260 €    1282 €    1303 €  
 1720 €    1267 €    1289 €    1310 €  
 1730 €    1274 €    1296 €    1317 €  
 1740 €    1281 €    1303 €    1324 €  
 1750 €    1288 €    1310 €    1331 €  
 1760 €    1295 €    1317 €    1338 €  
 1770 €    1302 €    1324 €    1345 €  
 1780 €    1309 €    1331 €    1352 €  
 1790 €    1316 €    1338 €    1359 €  
 1800 €    1324 €    1346 €    1367 €  
 1810 €    1331 €    1353 €    1374 €  
 1820 €    1338 €    1360 €    1381 €  
 1830 €    1345 €    1367 €    1388 €  
 1840 €    1352 €    1374 €    1395 €  
 1850 €    1359 €    1381 €    1402 €  
 1860 €    1365 €    1387 €    1406 €  
 1870 €    1372 €    1394 €    1416 €  
 1880 €    1379 €    1401 €    1422 €  
 1890 €    1386 €    1408 €    1429 €  
 1900 €    1394 €    1416 €    1437 €  
 1910 €    1401 €    1423 €    1444 €  
 1920 €    1409 €    1431 €    1452 €  
 1930 €    1415 €    1437 €    1458 €  
 1940 €    1421 €    1443 €    1464 €  
 1950 €    1426 €    1448 €    1469 €  
 1960 €    1434 €    1456 €    1477 €  
 1970 €    1441 €    1463 €    1484 €  
 1980 €    1448 €    1470 €    1491 €  
 1990 €    1452 €    1474 €    1495 €  
 2000 €    1459 €    1481 €    1502 €