Výpočet čistej mzdy 550€ +


Rok: 2024


Ako vypočítať čistú mzdu z hrubej mzdy pre rok 2024? Tabuľka miezd: Prvý stĺpec predstavuje hrubú mzdu. Druhý stĺpec - čistú mzdu u bezdetných. Tretí a štvrtý predstavuje čistú mzdu pri jednom alebo dvoch deťoch.

 Hrubá mzda   Čistá mzda
bez detí 
 Čistá mzda
1 dieťa 
 Čistá mzda
2 deti
 550 €    448 €    470 €    492 €  
 551 €    449 €    471 €    493 €  
 552 €    450 €    472 €    494 €  
 553 €    450 €    472 €    494 €  
 554 €    451 €    473 €    495 €  
 555 €    452 €    474 €    496 €  
 556 €    452 €    474 €    496 €  
 557 €    453 €    475 €    497 €  
 558 €    454 €    476 €    498 €  
 559 €    454 €    476 €    498 €  
 560 €    455 €    477 €    499 €  
 561 €    456 €    478 €    500 €  
 562 €    457 €    479 €    501 €  
 563 €    458 €    480 €    502 €  
 564 €    458 €    480 €    502 €  
 565 €    459 €    481 €    503 €  
 566 €    460 €    482 €    504 €  
 567 €    460 €    482 €    504 €  
 568 €    461 €    483 €    505 €  
 569 €    461 €    483 €    505 €  
 570 €    462 €    484 €    506 €  
 571 €    463 €    485 €    507 €  
 572 €    463 €    485 €    507 €  
 573 €    464 €    486 €    508 €  
 574 €    465 €    487 €    509 €  
 575 €    466 €    488 €    510 €  
 576 €    466 €    488 €    510 €  
 577 €    467 €    489 €    511 €  
 578 €    468 €    490 €    512 €  
 579 €    468 €    490 €    512 €  
 580 €    469 €    491 €    513 €  
 581 €    470 €    492 €    514 €  
 582 €    470 €    492 €    514 €  
 583 €    471 €    493 €    515 €  
 584 €    472 €    494 €    516 €  
 585 €    473 €    495 €    517 €  
 586 €    473 €    495 €    517 €  
 587 €    474 €    496 €    518 €  
 588 €    475 €    497 €    519 €  
 589 €    475 €    497 €    519 €  
 590 €    476 €    498 €    520 €  
 591 €    477 €    499 €    521 €  
 592 €    477 €    499 €    521 €  
 593 €    478 €    500 €    522 €  
 594 €    479 €    501 €    523 €  
 595 €    480 €    502 €    524 €  
 596 €    480 €    502 €    524 €  
 597 €    481 €    503 €    525 €  
 598 €    482 €    504 €    526 €  
 599 €    482 €    504 €    526 €  
 600 €    483 €    505 €    527 €