Výpočet čistej mzdy 750€ +


Rok: 2018


Vypočítanie čistej mzdy z hrubej mzdy. Prvý stĺpec predstavuje hrubú mzdu. Zvyšné tri predstavujú čistú mzdu podľa toho, koľko máte detí.

 Hrubá mzda   Čistá mzda
bez detí 
 Čistá mzda
1 dieťa 
 Čistá mzda
2 deti
 750 €    586 €    608 €    629 €  
 751 €    587 €    609 €    630 €  
 752 €    588 €    610 €    631 €  
 753 €    588 €    610 €    631 €  
 754 €    589 €    611 €    632 €  
 755 €    590 €    612 €    633 €  
 756 €    591 €    613 €    634 €  
 757 €    591 €    613 €    634 €  
 758 €    592 €    614 €    635 €  
 759 €    593 €    615 €    636 €  
 760 €    593 €    615 €    636 €  
 761 €    594 €    616 €    637 €  
 762 €    595 €    617 €    638 €  
 763 €    595 €    617 €    638 €  
 764 €    596 €    618 €    639 €  
 765 €    597 €    619 €    640 €  
 766 €    598 €    620 €    641 €  
 767 €    598 €    620 €    641 €  
 768 €    599 €    621 €    642 €  
 769 €    600 €    622 €    643 €  
 770 €    600 €    622 €    643 €  
 771 €    601 €    623 €    644 €  
 772 €    602 €    624 €    645 €  
 773 €    602 €    624 €    645 €  
 774 €    603 €    625 €    646 €  
 775 €    604 €    626 €    647 €  
 776 €    605 €    627 €    648 €  
 777 €    605 €    627 €    648 €  
 778 €    606 €    628 €    649 €  
 779 €    607 €    629 €    650 €  
 780 €    607 €    629 €    650 €  
 781 €    608 €    630 €    651 €  
 782 €    609 €    631 €    652 €  
 783 €    609 €    631 €    652 €  
 784 €    610 €    632 €    653 €  
 785 €    611 €    633 €    654 €  
 786 €    612 €    634 €    655 €  
 787 €    612 €    634 €    655 €  
 788 €    613 €    635 €    656 €  
 789 €    614 €    636 €    657 €  
 790 €    614 €    636 €    658 €  
 791 €    615 €    637 €    658 €  
 792 €    616 €    638 €    659 €  
 793 €    616 €    638 €    659 €  
 794 €    617 €    639 €    660 €  
 795 €    618 €    640 €    661 €  
 796 €    619 €    641 €    662 €  
 797 €    619 €    641 €    662 €  
 798 €    620 €    642 €    663 €  
 799 €    621 €    643 €    664 €  
 800 €    621 €    643 €    664 €