Výpočet čistej mzdy 1050€ +


Rok: 2024Výpočet čistej mzdy z Vašej hrubej mzdy pre rok 2024. V prvom stĺpci je hodnota hrubej mzdy a v 2 až 4 stĺpci je prepočet do čistej mzdy podľa počtu nezaopatrených detí.

 Hrubá mzda   Čistá mzda
bez detí 
 Čistá mzda
1 dieťa 
 Čistá mzda
2 deti
 1050 €    799 €    821 €    843 €  
 1051 €    800 €    822 €    844 €  
 1052 €    801 €    823 €    845 €  
 1053 €    801 €    823 €    845 €  
 1054 €    802 €    824 €    846 €  
 1055 €    803 €    825 €    847 €  
 1056 €    803 €    825 €    847 €  
 1057 €    804 €    826 €    848 €  
 1058 €    804 €    826 €    848 €  
 1059 €    805 €    827 €    849 €  
 1060 €    806 €    828 €    850 €  
 1061 €    807 €    829 €    851 €  
 1062 €    808 €    830 €    852 €  
 1063 €    808 €    830 €    852 €  
 1064 €    809 €    831 €    853 €  
 1065 €    810 €    832 €    854 €  
 1066 €    810 €    832 €    854 €  
 1067 €    811 €    833 €    855 €  
 1068 €    812 €    834 €    856 €  
 1069 €    813 €    835 €    857 €  
 1070 €    813 €    835 €    857 €  
 1071 €    814 €    836 €    858 €  
 1072 €    815 €    837 €    859 €  
 1073 €    815 €    837 €    859 €  
 1074 €    816 €    838 €    860 €  
 1075 €    817 €    839 €    861 €  
 1076 €    817 €    839 €    861 €  
 1077 €    818 €    840 €    862 €  
 1078 €    819 €    841 €    863 €  
 1079 €    820 €    842 €    864 €  
 1080 €    820 €    842 €    864 €  
 1081 €    821 €    843 €    865 €  
 1082 €    822 €    844 €    866 €  
 1083 €    822 €    844 €    866 €  
 1084 €    823 €    845 €    867 €  
 1085 €    824 €    846 €    868 €  
 1086 €    824 €    846 €    868 €  
 1087 €    825 €    847 €    869 €  
 1088 €    826 €    848 €    870 €  
 1089 €    827 €    849 €    871 €  
 1090 €    827 €    849 €    871 €  
 1091 €    828 €    850 €    872 €  
 1092 €    829 €    851 €    873 €  
 1093 €    829 €    851 €    873 €  
 1094 €    830 €    852 €    874 €  
 1095 €    831 €    853 €    875 €  
 1096 €    831 €    853 €    875 €  
 1097 €    832 €    854 €    876 €  
 1098 €    833 €    855 €    877 €  
 1099 €    834 €    856 €    878 €  
 1100 €    834 €    856 €    878 €