Výpočet čistej mzdy 2500€ +


Rok: 2018


Vypočítajte si čistú mzdu. V prvom stĺpci je hrubá mzda, ktorá sa väčšinou uvádza v zmluve. Druhý až štvrtý stĺpec predstavuje čistú mzdu.

 Hrubá mzda   Čistá mzda
bez detí 
 Čistá mzda
1 dieťa 
 Čistá mzda
2 deti
 2500 €    1789 €    1811 €    1832 €  
 2510 €    1796 €    1818 €    1839 €  
 2520 €    1803 €    1825 €    1846 €  
 2530 €    1809 €    1831 €    1852 €  
 2540 €    1816 €    1838 €    1859 €  
 2550 €    1822 €    1844 €    1865 €  
 2560 €    1829 €    1851 €    1872 €  
 2570 €    1836 €    1858 €    1879 €  
 2580 €    1842 €    1864 €    1885 €  
 2590 €    1849 €    1871 €    1892 €  
 2600 €    1855 €    1877 €    1898 €  
 2610 €    1862 €    1884 €    1905 €  
 2620 €    1869 €    1891 €    1912 €  
 2630 €    1875 €    1896 €    1917 €  
 2640 €    1882 €    1904 €    1925 €  
 2650 €    1888 €    1910 €    1931 €  
 2660 €    1895 €    1917 €    1938 €  
 2670 €    1902 €    1924 €    1945 €  
 2680 €    1908 €    1930 €    1951 €  
 2690 €    1915 €    1937 €    1958 €  
 2700 €    1922 €    1944 €    1965 €  
 2710 €    1928 €    1950 €    1971 €  
 2720 €    1935 €    1957 €    1978 €  
 2730 €    1941 €    1963 €    1984 €  
 2740 €    1948 €    1970 €    1991 €  
 2750 €    1955 €    1977 €    1998 €  
 2760 €    1961 €    1983 €    2004 €  
 2770 €    1968 €    1990 €    2011 €  
 2780 €    1974 €    1996 €    2017 €  
 2790 €    1981 €    2003 €    2024 €  
 2800 €    1988 €    2010 €    2031 €  
 2810 €    1994 €    2016 €    2037 €  
 2820 €    2001 €    2023 €    2044 €  
 2830 €    2007 €    2029 €    2050 €  
 2840 €    2014 €    2036 €    2057 €  
 2850 €    2021 €    2043 €    2064 €  
 2860 €    2027 €    2049 €    2070 €  
 2870 €    2034 €    2056 €    2077 €  
 2880 €    2040 €    2062 €    2083 €  
 2890 €    2047 €    2069 €    2090 €  
 2900 €    2054 €    2076 €    2097 €  
 2910 €    2060 €    2082 €    2103 €  
 2920 €    2067 €    2089 €    2110 €  
 2930 €    2073 €    2095 €    2116 €  
 2940 €    2080 €    2102 €    2123 €  
 2950 €    2087 €    2109 €    2130 €  
 2960 €    2093 €    2114 €    2135 €  
 2970 €    2100 €    2122 €    2143 €  
 2980 €    2106 €    2128 €    2149 €  
 2990 €    2113 €    2135 €    2156 €  
 3000 €    2120 €    2142 €    2163 €