Výpočet čistej mzdy 800€ +


Rok: 2024


Priemerná čistá mzda na Slovensku v roku 2024. Prvý stĺpec je hrubá mzda. Druhý, tretí a štvrtý predstavujú čistú mzdu podľa toho, koľko máte detí.

 Hrubá mzda   Čistá mzda
bez detí 
 Čistá mzda
1 dieťa 
 Čistá mzda
2 deti
 800 €    623 €    645 €    667€  
 801 €    624 €    646 €    668 €  
 802 €    625 €    647 €    669 €  
 803 €    626 €    648 €    670 €  
 804 €    626 €    648 €    670 €  
 805 €    627 €    649 €    671 €  
 806 €    628 €    650 €    672 €  
 807 €    628 €    650 €    672 €  
 808 €    629 €    651 €    673 €  
 809 €    630 €    652 €    674 €  
 810 €    630 €    652 €    674 €  
 811 €    631 €    653 €    675 €  
 812 €    632 €    654 €    676 €  
 813 €    633 €    655 €    677 €  
 814 €    633 €    655 €    677 €  
 815 €    634 €    656 €    678 €  
 816 €    635 €    657 €    679 €  
 817 €    635 €    657 €    679 €  
 818 €    636 €    658 €    680 €  
 819 €    637 €    659 €    681 €  
 820 €    638 €    660 €    682 €  
 821 €    638 €    660 €    682 €  
 822 €    639 €    661 €    683 €  
 823 €    640 €    662 €    684 €  
 824 €    640 €    662 €    684 €  
 825 €    641 €    663 €    685 €  
 826 €    642 €    664 €    686 €  
 827 €    642 €    664 €    686 €  
 828 €    643 €    665 €    687 €  
 829 €    644 €    666 €    688 €  
 830 €    645 €    667 €    689 €  
 831 €    645 €    667 €    689 €  
 832 €    646 €    668 €    690 €  
 833 €    647 €    669 €    691 €  
 834 €    647 €    669 €    691 €  
 835 €    648 €    670 €    692 €  
 836 €    649 €    671 €    693 €  
 837 €    649 €    671 €    693 €  
 838 €    650 €    672 €    694 €  
 839 €    651 €    673 €    695 €  
 840 €    651 €    673 €    695 €  
 841 €    652 €    674 €    696 €  
 842 €    653 €    675 €    697 €  
 843 €    654 €    676 €    698 €  
 844 €    654 €    676 €    698 €  
 845 €    655 €    677 €    699 €  
 846 €    656 €    678 €    700 €  
 847 €    656 €    678 €    700 €  
 848 €    657 €    679 €    701 €  
 849 €    658 €    680 €    702 €  
 850 €    658 €    680 €    702 €