Výpočet čistej mzdy 650€ +


Rok: 2018


Hrubá mzda prepočítaná na čistú mzdu pri príjme fyzických osôb. V prvom stĺpci je hrubá mzda, v druhom až štvrtom je čistá mzda podľa počtu detí.

 Hrubá mzda   Čistá mzda
bez detí 
 Čistá mzda
1 dieťa 
 Čistá mzda
2 deti
 650 €    516 €    538 €    559 €  
 651 €    517 €    539 €    560 €  
 652 €    518 €    540 €    561 €  
 653 €    518 €    540 €    561 €  
 654 €    519 €    541 €    562 €  
 655 €    520 €    542 €    563 €  
 656 €    520 €    542 €    563 €  
 657 €    521 €    543 €    564 €  
 658 €    522 €    544 €    565 €  
 659 €    522 €    544 €    565 €  
 660 €    523 €    545 €    566 €  
 661 €    524 €    546 €    567 €  
 662 €    525 €    547 €    568 €  
 663 €    525 €    547 €    568 €  
 664 €    526 €    548 €    569 €  
 665 €    527 €    549 €    570 €  
 666 €    527 €    549 €    570 €  
 667 €    528 €    550 €    571 €  
 668 €    529 €    551 €    572 €  
 669 €    530 €    552 €    573 €  
 670 €    530 €    552 €    573 €  
 671 €    531 €    553 €    574 €  
 672 €    532 €    554 €    575 €  
 673 €    532 €    554 €    575 €  
 674 €    533 €    555 €    576 €  
 675 €    534 €    556 €    577 €  
 676 €    534 €    556 €    577 €  
 677 €    535 €    557 €    578 €  
 678 €    536 €    558 €    579 €  
 679 €    537 €    559 €    580 €  
 680 €    537 €    559 €    580 €  
 681 €    538 €    560 €    581 €  
 682 €    539 €    561 €    582 €  
 683 €    539 €    561 €    582 €  
 684 €    540 €    562 €    583 €  
 685 €    541 €    563 €    584 €  
 686 €    541 €    563 €    584 €  
 687 €    542 €    564 €    585 €  
 688 €    543 €    565 €    586 €  
 689 €    544 €    566 €    587 €  
 690 €    544 €    566 €    587 €  
 691 €    545 €    567 €    588 €  
 692 €    546 €    568 €    589 €  
 693 €    546 €    568 €    589 €  
 694 €    547 €    569 €    590 €  
 695 €    548 €    570 €    591 €  
 696 €    548 €    570 €    591 €  
 697 €    549 €    571 €    592 €  
 698 €    550 €    572 €    593 €  
 699 €    551 €    573 €    594 €  
 700 €    551 €    573 €    594 €