Výpočet čistej mzdy 900€ +


Rok: 2024


Výpočet čistej mzdy pre strednú príjmovú skupinu. Ľavý stľpec je hrubá mzda. Ostatné 3 stĺpce predstavujú čistú mzdu podľa toho, koľko máte nezaopatrených detí.

 Hrubá mzda   Čistá mzda
bez detí 
 Čistá mzda
1 dieťa 
 Čistá mzda
2 deti
 900 €    694 €    716 €    738 €  
 901 €    694 €    716 €    738 €  
 902 €    695 €    717 €    739 €  
 903 €    696 €    718 €    740 €  
 904 €    696 €    718 €    740 €  
 905 €    697 €    719 €    741 €  
 906 €    698 €    720 €    742 €  
 907 €    698 €    720 €    742 €  
 908 €    699 €    721 €    743 €  
 909 €    700 €    722 €    744 €  
 910 €    701 €    723 €    745 €  
 911 €    701 €    723 €    745 €  
 912 €    702 €    724 €    746 €  
 913 €    703 €    725 €    747 €  
 914 €    703 €    725 €    747 €  
 915 €    704 €    726 €    748 €  
 916 €    705 €    727 €    749 €  
 917 €    705 €    727 €    749 €  
 918 €    706 €    728 €    750 €  
 919 €    707 €    729 €    751 €  
 920 €    708 €    730 €    752 €  
 921 €    708 €    730 €    752 €  
 922 €    709 €    731 €    753 €  
 923 €    710 €    732 €    754 €  
 924 €    710 €    732 €    754 €  
 925 €    711 €    733 €    755 €  
 926 €    712 €    734 €    756 €  
 927 €    712 €    734 €    756 €  
 928 €    713 €    735 €    757 €  
 929 €    714 €    736 €    758 €  
 930 €    715 €    737 €    759 €  
 931 €    715 €    737 €    759 €  
 932 €    716 €    738 €    760 €  
 933 €    717 €    739 €    761 €  
 934 €    717 €    739 €    761 €  
 935 €    718 €    740 €    762 €  
 936 €    719 €    741 €    763 €  
 937 €    720 €    742 €    764 €  
 938 €    720 €    742 €    764 €  
 939 €    721 €    743 €    765 €  
 940 €    722 €    744 €    766 €  
 941 €    722 €    744 €    766 €  
 942 €    723 €    745 €    767 €  
 943 €    724 €    746 €    768 €  
 944 €    724 €    746 €    768 €  
 945 €    725 €    747 €    769 €  
 946 €    726 €    748 €    770 €  
 947 €    727 €    749 €    771 €  
 948 €    727 €    749 €    771 €  
 949 €    728 €    750 €    772 €  
 950 €    729 €    751 €    773 €