Výpočet čistej mzdy 3500€ +


Rok: 2018


Ako vypočítať z hrubej mzdy čistú mzdu? Prvý stĺpec predstavuje hrubú mzdu, druhý až štvrtý čistú mzdu podľa toho koľko mát detí.

 Hrubá mzda   Čistá mzda
bez detí 
 Čistá mzda
1 dieťa 
 Čistá mzda
2 deti
 3500 €    2448 €    2470 €    2491 €  
 3510 €    2455 €    2477 €    2498 €  
 3520 €    2461 €    2483 €    2502 €  
 3530 €    2468 €    2490 €    2511 €  
 3540 €    2474 €    2496 €    2517 €  
 3550 €    2481 €    2503 €    2524 €  
 3560 €    2487 €    2509 €    2530 €  
 3570 €    2494 €    2516 €    2537 €  
 3580 €    2500 €    2522 €    2543 €  
 3590 €    2507 €    2529 €    2550 €  
 3600 €    2513 €    2535 €    2556 €  
 3610 €    2520 €    2542 €    2563 €  
 3620 €    2526 €    2548 €    2569 €  
 3630 €    2533 €    2555 €    2576 €  
 3640 €    2539 €    2561 €    2582 €  
 3650 €    2546 €    2568 €    2589 €  
 3660 €    2552 €    2574 €    2595 €  
 3670 €    2589 €    2611 €    2632 €  
 3680 €    2565 €    2587 €    2608 €  
 3690 €    2572 €    2594 €    2615 €  
 3700 €    2578 €    2600 €    2621 €  
 3710 €    2585 €    2607 €    2628 €  
 3720 €    2591 €    2613 €    2634 €  
 3730 €    2598 €    2620 €    2641 €  
 3740 €    2604 €    2626 €    2647 €  
 3750 €    2611 €    2633 €    2654 €  
 3760 €    2617 €    2639 €    2660 €  
 3770 €    2624 €    2646 €    2667 €  
 3780 €    2630 €    2652 €    2673 €  
 3790 €    2637 €    2693 €    2714 €  
 3800 €    2643 €    2665 €    2686 €  
 3810 €    2650 €    2672 €    2693 €  
 3820 €    2656 €    2678 €    2699 €  
 3830 €    2663 €    2685 €    2706 €  
 3840 €    2669 €    2691 €    2712 €  
 3850 €    2676 €    2698 €    2719 €  
 3860 €    2682 €    2704 €    2725 €  
 3870 €    2689 €    2711 €    2732 €  
 3880 €    2695 €    2717 €    2738 €  
 3890 €    2702 €    2724 €    2746 €  
 3900 €    2708 €    2730 €    2751 €  
 3910 €    2715 €    2737 €    2758 €  
 3920 €    2721 €    2743 €    2764 €  
 3930 €    2728 €    2750 €    2771 €  
 3940 €    2734 €    2756 €    2777 €  
 3950 €    2741 €    2763 €    2784 €  
 3960 €    2747 €    2769 €    2790 €  
 3970 €    2754 €    2776 €    2797 €  
 3980 €    2760 €    2782 €    2803 €  
 3990 €    2767 €    2789 €    2810 €  
 4000 €    2773 €    2795 €    2816 €