Výpočet čistej mzdy 600€ +


Rok: 2018


Hrubá mzda prepočítaná na čistú mzdu. Pokiaľ ste bezdetný, výška vašej čistej mzdy je uvedená v druhom stĺpci hneď vedľa prvého stĺpca - hrubá mzda.

 Hrubá mzda   Čistá mzda
bez detí 
 Čistá mzda
1 dieťa 
 Čistá mzda
2 deti
 600 €    481 €    503 €    524 €  
 601 €    482 €    504 €    525 €  
 602 €    483 €    505 €    526 €  
 603 €    483 €    505 €    526 €  
 604 €    484 €    506 €    527 €  
 605 €    485 €    507 €    528 €  
 606 €    485 €    507 €    528 €  
 607 €    486 €    508 €    529 €  
 608 €    487 €    509 €    530 €  
 609 €    487 €    509 €    530 €  
 610 €    488 €    510 €    531 €  
 611 €    489 €    511 €    532 €  
 612 €    490 €    512 €    533 €  
 613 €    490 €    512 €    533 €  
 614 €    491 €    513 €    534 €  
 615 €    492 €    514 €    535 €  
 616 €    492 €    514 €    535 €  
 617 €    493 €    515 €    536 €  
 618 €    494 €    516 €    537 €  
 619 €    494 €    516 €    537 €  
 620 €    495 €    517 €    538 €  
 621 €    496 €    518 €    539 €  
 622 €    497 €    519 €    540 €  
 623 €    497 €    519 €    540 €  
 624 €    498 €    520 €    541 €  
 625 €    499 €    521 €    542 €  
 626 €    499 €    521 €    542 €  
 627 €    500 €    522 €    543 €  
 628 €    501 €    523 €    544 €  
 629 €    501 €    523 €    544 €  
 630 €    502 €    524 €    545 €  
 631 €    503 €    525 €    546 €  
 632 €    504 €    526 €    547 €  
 633 €    504 €    526 €    547 €  
 634 €    505 €    527 €    548 €  
 635 €    506 €    528 €    549 €  
 636 €    506 €    528 €    549 €  
 637 €    507 €    529 €    550 €  
 638 €    508 €    530 €    551 €  
 639 €    508 €    530 €    551 €  
 640 €    509 €    531 €    552 €  
 641 €    510 €    532 €    553 €  
 642 €    511 €    533 €    554 €  
 643 €    511 €    533 €    554 €  
 644 €    512 €    534 €    555 €  
 645 €    513 €    535 €    556 €  
 646 €    513 €    535 €    556 €  
 647 €    514 €    536 €    557 €  
 648 €    515 €    537 €    558 €  
 649 €    515 €    537 €    558 €  
 650 €    516 €    538 €    559 €