Výpočet čistej mzdy 500€ +


Rok: 2024


Prvý stĺpec predstavuje hrubú mzdu, ktorá sa uvádza v zmluve. Druhý predstavuje čistú mzdu, pokiaľ nemáte nezaopatrené dieťa. Tretí stĺpec pokiaľ máte jedno dieťa. Štvrtý - 2 deti.

 Hrubá mzda   Čistá mzda
bez detí 
 Čistá mzda
1 dieťa 
 Čistá mzda
2 deti
 500 €    413 €    435 €    457 €  
 501 €    414 €    436 €    458 €  
 502 €    414 €    436 €    458 €  
 503 €    415 €    437 €    459 €  
 504 €    416 €    438 €    460 €  
 505 €    417 €    439 €    461 €  
 506 €    417 €    439 €    461 €  
 507 €    418 €    440 €    462 €  
 508 €    419 €    441 €    463 €  
 509 €    419 €    441 €    463 €  
 510 €    420 €    442 €    464 €  
 511 €    421 €    443 €    465 €  
 512 €    422 €    444 €    466 €  
 513 €    422 €    444 €    466 €  
 514 €    423 €    445 €    467 €  
 515 €    424 €    446 €    468 €  
 516 €    424 €    446 €    468 €  
 517 €    425 €    447 €    469 €  
 518 €    426 €    448 €    470 €  
 519 €    426 €    448 €    470 €  
 520 €    427 €    449 €    471 €  
 521 €    428 €    450 €    472 €  
 522 €    429 €    451 €    473 €  
 523 €    429 €    451 €    473 €  
 524 €    430 €    452 €    474 €  
 525 €    431 €    453 €    475 €  
 526 €    431 €    453 €    475 €  
 527 €    432 €    454 €    476 €  
 528 €    433 €    455 €    477 €  
 529 €    433 €    455 €    477 €  
 530 €    434 €    456 €    478 €  
 531 €    435 €    457 €    479 €  
 532 €    436 €    458 €    480 €  
 533 €    436 €    458 €    480 €  
 534 €    437 €    459 €    481 €  
 535 €    438 €    460 €    482 €  
 536 €    438 €    460 €    482 €  
 537 €    439 €    461 €    483 €  
 538 €    440 €    462 €    484 €  
 539 €    440 €    462 €    484 €  
 540 €    441 €    463 €    485 €  
 541 €    442 €    464 €    486 €  
 542 €    443 €    465 €    487 €  
 543 €    443 €    465 €    487 €  
 544 €    444 €    466 €    488 €  
 545 €    445 €    467 €    489 €  
 546 €    445 €    467 €    489 €  
 547 €    446 €    468 €    490 €  
 548 €    447 €    469 €    491 €  
 549 €    447 €    469 €    491 €  
 550 €    448 €    470 €    492 €