Výpočet čistej mzdy 460€ +


Rok: 2024


Vypočítajte si čistú mzdu z vášho hrubého príjmu. V prvom stĺpci je uvedená hrubá mzda, v druhom, treťom a štvrtom čistá mzda podľa toho, koľko máte detí.

 Hrubá mzda   Čistá mzda
bez detí 
 Čistá mzda
1 dieťa 
 Čistá mzda
2 deti
 460 €    385 €    407 €    429 €  
 461 €    386 €    408 €    430 €  
 462 €    386 €    408 €    430 €  
 463 €    387 €    409 €    431 €  
 464 €    388 €    410 €    432 €  
 465 €    389 €    411 €    433 €  
 466 €    389 €    411 €    433 €  
 467 €    390 €    412 €    434 €  
 468 €    391 €    413 €    435 €  
 469 €    391 €    413 €    435 €  
 470 €    392 €    414 €    436 €  
 471 €    393 €    415 €    437 €  
 472 €    393 €    415 €    437 €  
 473 €    394 €    416 €    438 €  
 474 €    395 €    417 €    439 €  
 475 €    396 €    418 €    440 €  
 476 €    396 €    418 €    440 €  
 477 €    397 €    419 €    441 €  
 478 €    398 €    420 €    442 €  
 479 €    398 €    420 €    442 €  
 480 €    399 €    421 €    443 €  
 481 €    400 €    422 €    444 €  
 482 €    400 €    422 €    444 €  
 483 €    401 €    423 €    445 €  
 484 €    402 €    424 €    446 €  
 485 €    403 €    425 €    447 €  
 486 €    403 €    425 €    447 €  
 487 €    404 €    426 €    448 €  
 488 €    405 €    427 €    449 €  
 489 €    405 €    427 €    449 €  
 490 €    406 €    428 €    450 €  
 491 €    407 €    429 €    451 €  
 492 €    407 €    429 €    451 €  
 493 €    408 €    430 €    452 €  
 494 €    409 €    431 €    453 €  
 495 €    410 €    432 €    454 €  
 496 €    410 €    432 €    454 €  
 497 €    411 €    433 €    455 €  
 498 €    412 €    434 €    456 €  
 499 €    412 €    434 €    456 €  
 500 €    413 €    435 €    457 €