Výpočet čistej mzdy 1000€ +


Rok: 2024


Zistite Vašu čistú mzdu z hrubej mzdy pre rok 2024. Prvý stĺpec predstavuje Vašu hrubú mzdu a ďalšie stĺpce predstavujú čistú mzdu podľa toho, koľko máte detí.

 Hrubá mzda   Čistá mzda
bez detí 
 Čistá mzda
1 dieťa 
 Čistá mzda
2 deti
 1000 €    764 €    786 €    808 €  
 1001 €    765 €    787 €    809 €  
 1002 €    766 €    788 €    810 €  
 1003 €    766 €    788 €    810 €  
 1004 €    767 €    789 €    811 €  
 1005 €    768 €    790 €    812 €  
 1006 €    768 €    790 €    812 €  
 1007 €    769 €    791 €    813 €  
 1008 €    769 €    791 €    813 €  
 1009 €    770 €    792 €    814 €  
 1010 €    771 €    793 €    815 €  
 1011 €    772 €    794 €    816 €  
 1012 €    773 €    795 €    817 €  
 1013 €    773 €    795 €    817 €  
 1014 €    774 €    796 €    818 €  
 1015 €    775 €    797 €    819 €  
 1016 €    775 €    797 €    819 €  
 1017 €    776 €    798 €    820 €  
 1018 €    777 €    799 €    821 €  
 1019 €    777 €    799 €    821 €  
 1020 €    778 €    800 €    822 €  
 1021 €    779 €    801 €    823 €  
 1022 €    780 €    802 €    824 €  
 1023 €    780 €    802 €    824 €  
 1024 €    781 €    803 €    825 €  
 1025 €    782 €    804 €    826 €  
 1026 €    782 €    804 €    826 €  
 1027 €    783 €    805 €    827 €  
 1028 €    784 €    806 €    828 €  
 1029 €    784 €    806 €    828 €  
 1030 €    785 €    807 €    829 €  
 1031 €    786 €    808 €    830 €  
 1032 €    787 €    809 €    831 €  
 1033 €    787 €    809 €    831 €  
 1034 €    788 €    810 €    832 €  
 1035 €    789 €    811 €    833 €  
 1036 €    789 €    811 €    833 €  
 1037 €    790 €    812 €    834 €  
 1038 €    791 €    813 €    835 €  
 1039 €    791 €    813 €    835 €  
 1040 €    792 €    814 €    836 €  
 1041 €    793 €    815 €    837 €  
 1042 €    794 €    816 €    838 €  
 1043 €    794 €    816 €    838 €  
 1044 €    795 €    817 €    839 €  
 1045 €    796 €    818 €    840 €  
 1046 €    796 €    818 €    840 €  
 1047 €    797 €    819 €    841 €  
 1048 €    798 €    820 €    842 €  
 1049 €    798 €    820 €    842 €  
 1050 €    799 €    821 €    843 €