Výpočet čistej mzdy 950€ +


Rok: 2024


Prepočet čistej mzdy vychádzajúci z hrubej mzdy. V prvom stĺpci je hrubá mzda a v ďalších stĺpcoch je čistá mzda vyjadrená podľa toho, koľko máte detí.

 Hrubá mzda   Čistá mzda
bez detí 
 Čistá mzda
1 dieťa 
 Čistá mzda
2 deti
 950 €    729 €    751 €    773 €  
 951 €    729 €    751 €    773 €  
 952 €    730 €    752 €    774 €  
 953 €    731 €    753 €    775 €  
 954 €    731 €    753 €    775 €  
 955 €    732 €    754 €    776 €  
 956 €    732 €    754 €    776 €  
 957 €    733 €    755 €    777 €  
 958 €    734 €    756 €    778 €  
 959 €    735 €    757 €    779 €  
 960 €    736 €    758 €    780 €  
 961 €    736 €    758 €    780 €  
 962 €    737 €    759 €    781 €  
 963 €    738 €    760 €    782 €  
 964 €    738 €    760 €    782 €  
 965 €    739 €    761 €    783 €  
 966 €    740 €    762 €    784 €  
 967 €    741 €    763 €    785 €  
 968 €    741 €    763 €    785 €  
 969 €    742 €    764 €    786 €  
 970 €    743 €    765 €    787 €  
 971 €    743 €    765 €    787 €  
 972 €    744 €    766 €    788 €  
 973 €    745 €    767 €    789 €  
 974 €    745 €    767 €    789 €  
 975 €    746 €    768 €    790 €  
 976 €    747 €    769 €    791 €  
 977 €    748 €    770 €    792 €  
 978 €    748 €    770 €    792 €  
 979 €    749 €    771 €    793 €  
 980 €    750 €    772 €    794 €  
 981 €    750 €    772 €    794 €  
 982 €    751 €    773 €    795 €  
 983 €    752 €    774 €    796 €  
 984 €    752 €    774 €    796 €  
 985 €    753 €    775 €    797 €  
 986 €    754 €    776 €    798 €  
 987 €    755 €    777 €    799 €  
 988 €    755 €    777 €    799 €  
 989 €    756 €    778 €    800 €  
 990 €    757 €    779 €    801 €  
 991 €    757 €    779 €    801 €  
 992 €    758 €    780 €    802 €  
 993 €    759 €    781 €    803 €  
 994 €    759 €    781 €    803 €  
 995 €    760 €    782 €    804 €  
 996 €    761 €    783 €    805 €  
 997 €    762 €    784 €    806 €  
 998 €    762 €    784 €    806 €  
 999 €    763 €    785 €    807 €  
 1000 €    764 €    786 €    808 €