Výpočet čistej mzdy 435€ +


Rok: 2023


Ako vypočítať čistú mzdu z hrubého platu v roku 2023. Prvý stĺpec = hrubá mzda. Druhý stĺpec je čistá mzda z hrubej mzdy. Tretí a štvrtý stĺpec = čistá mzda pre ľudí s nezaopatrenými deťmi.

 Hrubá mzda   Čistá mzda
bez detí 
 Čistá mzda
1 dieťa 
 Čistá mzda
2 deti
 435 €    367 €    389 €    411 €  
 436 €    368 €    390 €    412 €  
 437 €    369 €    391 €    413 €  
 438 €    370 €    392 €    414 €  
 439 €    370 €    392 €    414 €  
 440 €    371 €    393 €    415 €  
 441 €    372 €    394 €    416 €  
 442 €    372 €    394 €    416 €  
 443 €    373 €    395 €    417 €  
 444 €    374 €    396 €    418 €  
 445 €    375 €    397 €    419 €  
 446 €    375 €    397 €    419 €  
 447 €    376 €    398 €    420 €  
 448 €    377 €    399 €    421 €  
 449 €    377 €    399 €    421 €  
 450 €    378 €    400 €    422 €  
 451 €    379 €    401 €    423 €  
 452 €    379 €    401 €    423 €  
 453 €    380 €    402 €    424 €  
 454 €    381 €    403 €    425 €  
 455 €    382 €    404 €    426 €  
 456 €    382 €    404 €    426 €  
 457 €    383 €    405 €    427 €  
 458 €    384 €    406 €    428 €  
 459 €    384 €    406 €    428 €  
 460 €    385 €    407 €    429 €