Výpočet čistej mzdy 435€ +


Rok: 2018


Ako vypočítať čistú mzdu z hrubého platu. Prvý stĺpec = hrubá mzda. Druhý stĺpec je čistá mzda z hrubej mzdy. Tretí a štvrtý stĺpec = čistá mzda pre ľudí s nezaopatrenými deťmi.

 Hrubá mzda   Čistá mzda
bez detí 
 Čistá mzda
1 dieťa 
 Čistá mzda
2 deti
 435 €    374 €    396 €    417 €  
 436 €    375 €    397 €    418 €  
 437 €    375 €    397 €    418 €  
 438 €    376 €    398 €    419 €  
 439 €    377 €    399 €    420 €  
 440 €    377 €    399 €    420 €  
 441 €    378 €    400 €    421 €  
 442 €    379 €    401 €    422 €  
 443 €    379 €    401 €    422 €  
 444 €    380 €    402 €    423 €  
 445 €    380 €    402 €    423 €  
 446 €    381 €    403 €    424 €  
 447 €    382 €    404 €    425 €  
 448 €    382 €    404 €    425 €  
 449 €    383 €    405 €    426 €  
 450 €    384 €    406 €    427 €  
 451 €    384 €    406 €    427 €  
 452 €    385 €    407 €    428 €  
 453 €    386 €    408 €    429 €  
 454 €    386 €    408 €    429 €  
 455 €    387 €    409 €    430 €  
 456 €    388 €    410 €    431 €  
 457 €    389 €    411 €    432 €  
 458 €    389 €    411 €    432 €  
 459 €    389 €    411 €    432 €  
 460 €    390 €    412 €    433 €