Výpočet čistej mzdy 1150€ +


Rok: 2024Vypočítajte si čistú mzdu na základe hrubej mzdy, ktorú máte uvedenú v pracovnej zmluve. Prvý stĺpec = hrubá mzda, 2 až 4 stĺpec = čistá mzda podľa toho, koľko máte detí.

 Hrubá mzda   Čistá mzda
bez detí 
 Čistá mzda
1 dieťa 
 Čistá mzda
2 deti
 1150 €    869 €    891 €    913 €  
 1151 €    870 €    892 €    914 €  
 1152 €    871 €    893 €    915 €  
 1153 €    871 €    893 €    915 €  
 1154 €    872 €    894 €    916 €  
 1155 €    873 €    895 €    917 €  
 1156 €    874 €    896 €    918 €  
 1157 €    874 €    896 €    918 €  
 1158 €    875 €    897 €    919 €  
 1159 €    876 €    898 €    920 €  
 1160 €    876 €    898 €    920 €  
 1161 €    877 €    899 €    921 €  
 1162 €    878 €    900 €    922 €  
 1163 €    878 €    900 €    922 €  
 1164 €    879 €    901 €    923 €  
 1165 €    880 €    901 €    923 €  
 1166 €    881 €    903 €    925 €  
 1167 €    881 €    903 €    925 €  
 1168 €    882 €    904 €    926 €  
 1169 €    883 €    905 €    927 €  
 1170 €    883 €    905 €    927 €  
 1171 €    884 €    906 €    928 €  
 1172 €    885 €    907 €    929 €  
 1173 €    885 €    907 €    929 €  
 1174 €    886 €    908 €    930 €  
 1175 €    887 €    909 €    931 €  
 1176 €    888 €    910 €    932 €  
 1177 €    888 €    910 €    932 €  
 1178 €    889 €    911 €    933 €  
 1179 €    890 €    912 €    934 €  
 1180 €    890 €    912 €    934 €  
 1181 €    891 €    913 €    935 €  
 1182 €    892 €    914 €    936 €  
 1183 €    892 €    914 €    936 €  
 1184 €    893 €    915 €    937 €  
 1185 €    894 €    916 €    938 €  
 1186 €    895 €    917 €    939 €  
 1187 €    895 €    917 €    939 €  
 1188 €    896 €    918 €    940 €  
 1189 €    897 €    919 €    941 €  
 1190 €    897 €    919 €    941 €  
 1191 €    898 €    920 €    942 €  
 1192 €    899 €    921 €    943 €  
 1193 €    899 €    921 €    943 €  
 1194 €    900 €    922 €    944 €  
 1195 €    901 €    923 €    945 €  
 1196 €    902 €    924 €    946 €  
 1197 €    902 €    924 €    946 €  
 1198 €    903 €    925 €    947 €  
 1199 €    904 €    926 €    948 €  
 1200 €    904 €    926 €    948 €