Výpočet čistej mzdy 700€ +


Rok: 2024


Výpočet čistej mzdy z hrubej v roku 2024 pre bezdetných, s jedným a dvoma nezaopatrenými deťmi.

 Hrubá mzda   Čistá mzda
bez detí 
 Čistá mzda
1 dieťa 
 Čistá mzda
2 deti
 700 €    553 €    575 €    597 €  
 701 €    554 €    576 €    598 €  
 702 €    555 €    577 €    599 €  
 703 €    555 €    577 €    599 €  
 704 €    556 €    578 €    600 €  
 705 €    557 €    579 €    601 €  
 706 €    557 €    579 €    601 €  
 707 €    558 €    580 €    602 €  
 708 €    559 €    581 €    603 €  
 709 €    560 €    582 €    604 €  
 710 €    560 €    582 €    604 €  
 711 €    561 €    583 €    605 €  
 712 €    562 €    584 €    606 €  
 713 €    562 €    584 €    606 €  
 714 €    563 €    585 €    607 €  
 715 €    564 €    586 €    608 €  
 716 €    564 €    586 €    609 €  
 717 €    565 €    587 €    610 €  
 718 €    566 €    588 €    611 €  
 719 €    567 €    589 €    612 €  
 720 €    567 €    589 €    612 €  
 721 €    568 €    590 €    612 €  
 722 €    569 €    590 €    613 €  
 723 €    569 €    590 €    613 €  
 724 €    570 €    591 €    614 €  
 725 €    571 €    592 €    614 €  
 726 €    571 €    592 €    614 €  
 727 €    572 €    593 €    615 €  
 728 €    573 €    594 €    616 €  
 729 €    574 €    595 €    617 €  
 730 €    574 €    595 €    617 €  
 731 €    575 €    596 €    618 €  
 732 €    576 €    597 €    619 €  
 733 €    576 €    598 €    620 €  
 734 €    577 €    599 €    621 €  
 735 €    578 €    600 €    622 €  
 736 €    579 €    601 €    623 €  
 737 €    579 €    601 €    623 €  
 738 €    580 €    602 €    624 €  
 739 €    581 €    603 €    625 €  
 740 €    581 €    603 €    625 €  
 741 €    582 €    604 €    626 €  
 742 €    583 €    605 €    627 €  
 743 €    583 €    605 €    627 €  
 744 €    584 €    606 €    628 €  
 745 €    585 €    607 €    629 €  
 746 €    586 €    608 €    630 €  
 747 €    586 €    608 €    630 €  
 748 €    587 €    609 €    631 €  
 749 €    588 €    610 €    632 €  
 750 €    588 €    610 €    632 €