Výpočet čistej mzdy 1200€ +


Rok: 2024Zistite, koľko Vám ostane v roku 2024 z hrubej mzdy, ktorú máte uvedenú v zmluve. Prvý stĺpec predstavuje hrubú mzdu. Druhý, tretí a štvrtý stĺpec je prepočet do čistej mzdy podľa toho, koľko máte detí.

 Hrubá mzda   Čistá mzda
bez detí 
 Čistá mzda
1 dieťa 
 Čistá mzda
2 deti
 1200 €    904 €    926 €    948 €  
 1201 €    905 €    927 €    949 €  
 1202 €    906 €    928 €    950 €  
 1203 €    907 €    929 €    951 €  
 1204 €    907 €    929 €    951 €  
 1205 €    908 €    930 €    952 €  
 1206 €    909 €    931 €    953 €  
 1207 €    909 €    931 €    953 €  
 1208 €    910 €    932 €    954 €  
 1209 €    911 €    933 €    955 €  
 1210 €    911 €    933 €    955 €  
 1211 €    912 €    934 €    956 €  
 1212 €    913 €    935 €    957 €  
 1213 €    914 €    936 €    958 €  
 1214 €    914 €    936 €    958 €  
 1215 €    915 €    937 €    959 €  
 1216 €    916 €    938 €    960 €  
 1217 €    916 €    938 €    960 €  
 1218 €    917 €    939 €    961 €  
 1219 €    918 €    940 €    962 €  
 1220 €    918 €    940 €    962 €  
 1221 €    919 €    941 €    963 €  
 1222 €    920 €    942 €    964 €  
 1223 €    921 €    943 €    965 €  
 1224 €    921 €    943 €    965 €  
 1225 €    922 €    944 €    966 €  
 1226 €    923 €    945 €    967 €  
 1227 €    923 €    945 €    967 €  
 1228 €    924 €    946 €    968 €  
 1229 €    925 €    947 €    969 €  
 1230 €    925 €    947 €    969 €  
 1231 €    926 €    948 €    970 €  
 1232 €    927 €    949 €    971 €  
 1233 €    928 €    950 €    972 €  
 1234 €    928 €    950 €    972 €  
 1235 €    929 €    951 €    973 €  
 1236 €    930 €    952 €    974 €  
 1237 €    930 €    952 €    974 €  
 1238 €    931 €    953 €    975 €  
 1239 €    932 €    954 €    976 €  
 1240 €    932 €    954 €    976 €  
 1241 €    933 €    955 €    977 €  
 1242 €    934 €    956 €    978 €  
 1243 €    935 €    957 €    979 €  
 1244 €    935 €    957 €    979 €  
 1245 €    936 €    958 €    980 €  
 1246 €    937 €    959 €    981 €  
 1247 €    937 €    959 €    981 €  
 1248 €    938 €    960 €    982 €  
 1249 €    939 €    961 €    983 €  
 1250 €    939 €    961 €    983 €